Przygotowanie zbiornika na deszczówkę na jesień

Deszczówka jest uznawana za stosunkowo najczystszą wodę naturalną. Skład zależy od jakości powietrza, a także od stanu dachu, po którym spływa. W ciągu 10-minutowego deszczu możesz zebrać ilość wody, która pozwoli Ci na trzykrotne umycie samochodu albo spłukanie toalety około 20 razy! Dzięki wykorzystywaniu instalacji do gromadzenia wody opadowej w Twoim domu przyczyniasz się do ochrony środowiska i dbasz o cenne zapasy wody podziemnej. Musisz jednak pamiętać, że o instalację zagospodarowania wody deszczowej należy odpowiednio dbać, byś przez lata mógł czerpać ze źródła zgromadzonej deszczówki. Jak więc należy ją przygotować na sezon jesienny?

  1. Upewnij się, że rynny dachowe i spustowe są drożne. Oczyść je z części stałych i elementów, które mogą zakłócać przepływ deszczówki.
  2. Sprawdź filtr siatkowy zainstalowany w zbiorniku, usuń z niego wszelkie zabrudzenia, resztki i części stałe.
  3. Oczyść pompę z ewentualnych osadów i szlamów.
  4. Sprawdź szczelność połączeń pomiędzy pompą a zaworem punktu poboru.
  5. Upewnij się, że pokrywa zbiornika jest szczelnie zamknięta, tak żeby woda nie przedostawała się przez właz rewizyjny do zbiornika.