Kontakt

Marka AQT Concierge jest własnością AQT Water SA

AQT Water SA

ul. Poznańska 148A

18-400 Łomża

 

T: +48 86 218 03 29

E: hello@aqtwater.com

www.aqtwater.com

 

KRS 0000613366; Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

NIP: 7182097870, Wysokość kapitału zakładowego: 236.000,00 zł